Belangrijke data

Donderdag 6 oktober
Kinderboekenmarkt
Woensdag 12 oktober
Algemene informatieavond
Ma. 17 okt. t/m vr. 21 okt.
Herfstvakantie
Maandag 31 oktober Informatieavond groepen 7 en 8